The structure of Public Procurement Institute
THE MANAGEMENT TEAM

Director

KHRAMKIN ANDREY ALEKSANDROVICH
Director

SOLOVYOVA IRINA ANATOLYEVNA

SOLOVYOVA IRINA ANATOLYEVNA
Deputy Director
Tel.: +7 (495) 772-82-56
institut @ roszakupki.ru

VOROBYOVA OLGA MIKHAYLOVNA

VOROBYOVA OLGA MIKHAYLOVNA
Deputy Director
Tel.: +7 (495) 772-15-45
institut @ roszakupki.ru

KORNILOV PAVEL NIKOLAYEVICH

KORNILOV PAVEL NIKOLAYEVICH
ADVISER TO THE DIRECTOR

ERMAKOVA ANNA VALENTINOVNA

ERMAKOVA
ANNA VALENTINOVNA
ADVISER TO THE DIRECTOR
EXPERTISE AND CONSULTING CENTRE

KOSHELEVA VALENTINA VIKTOROVNA

KOSHELEVA
VALENTINA VIKTOROVNA
DEPARTMENT HEAD
Tel.: +7 (495) 772-82-66

EVSTASHENKOV ALEKSANDR NIKOLAEVICH

EVSTASHENKOV ALEKSANDR NIKOLAEVICH
DEPUTY HEAD

SHAVYLINA YULIA ALEKSANDROVNA

SHAVYLINA YULIA ALEKSANDROVNA
DEPUTY HEAD

SURGUTSKOVA IRINA ALEKSANDROVNA

SURGUTSKOVA IRINA ALEKSANDROVNA
SENIOR LEGAL ADVISOR

LISOVENKO OLGA KONSTANTINOVNA

LISOVENKO
OLGA KONSTANTINOVNA
SENIOR LEGAL ADVISOR

FEDOROV ALEKSEY ALEKSANDROVICH

FEDOROV
ALEKSEY ALEKSANDROVICH
SENIOR LEGAL ADVISOR

PESEGOVA TATYANA NIKOLAEVNA

PESEGOVA TATYANA NIKOLAEVNA
SENIOR ECONOMIST
ORGANIZATION OF EDUCATIONAL ACTIVITY CENTRE

LOMAKINA ELENA EVGENYEVNA

LOMAKINA
ELENA EVGENYEVNA
DEPARTMENT HEAD
Tel.: +7 (495) 261-81-09

MIKHAYLOVA LUBOV NIKOLAYEVNA

MIKHAYLOVA LUBOV NIKOLAYEVNA
DEPUTY HEAD
Tel.: +7 (495) 772-82-49
dogovor @ roszakupki.ru

DMITRYAKOVA ANNA ALEKSANDROVNA

DMITRYAKOVA ANNA ALEKSANDROVNA
EDUCATIONAL AND METHODICAL
SPECIALIST
Tel.: +7 (495) 772-82-48
zayavka @ roszakupki.ru

RAZORENOVA ELENA VIKTOROVNA

RAZORENOVA ELENA VIKTOROVNA
ECONOMIST
Tel.: +7 (495) 772-82-49
dogovor @ roszakupki.ru

SAVVIN  KONSTANTIN VITALYEVICH

SAVVIN KONSTANTIN VITALYEVICH
ECONOMIST
Tel.: +7 (495) 772-82-49

TSUVAREVA  NADEZHDA NIKOLAEVNA

TSUVAREVA
NADEZHDA NIKOLAEVNA
SPECIALIST
Tel.: +7 (425) 772-82-48
MARKETING AND PUBLIC RELATIONS DEPARTMENT

ARKHIPOVA NATALYA PETROVNA

ARKHIPOVA NATALYA PETROVNA
DEPARTMENT HEAD
Tel.: +7 (495) 772-82-49
institut @ roszakupki.ru